Waardeoverdracht werknemers

Als u van baan verandert heeft u een wettelijk recht op waardeoverdracht.
Dat moet u binnen 6 maanden regelen. Is overdracht in uw voordeel?
Wij berekenen dat graag voor u met schriftelijke rapportage.