Pensioen en echtscheiding

Bij echtscheiding wordt vaak gekozen voor de standaard pensioenverevening van de Wet VPS (verevening pensioen bij scheiding).
U kunt pensioen verrekenen met andere vermogensbestanddelen.
Soms is het erg voordelig pensioen conversie te plegen.
Conversie heeft ook nadelen.
Wij leveren een rapport dat makkelijk kan worden ingepast in het echtscheidingconvenant.