Pensioenspecialisatie.

Visser Pensioen Consultancy is onderdeel van assurantiekantoor Visser en is gespecialiseerd in pensioen.
Wij werken samen met accountants en advocaten.
Wij kunnen u helpen bij het opzetten van pensioenregelingen voor directeuren groot aandeelhouders werknemersregelingen, alle vragen over uw bedrijfs- of ondernemerspensioenfonds, excedent regelingen (aanvullingen op summiere bedrijfsregelingen), actuariele berekeningen, waardeoverdracht en echtscheiding