Welkom

Vanaf 1 januari 2023 is de naam van Assurantiekantoor Visser veranderd in Assurantiekantoor Meerman.
Daarom is het adres van de website ook aangepast.

U vindt onze website vanaf nu onder het nieuwe web-adres:
www.assurantiekantoormeerman.nl