Tips

Nieuw personeel.
U loopt grote risico’s door het wettelijk recht op waardeoverdracht.
Bij bescheiden pensioen (inkomen) al tienduizenden euro’s.
Laat ons dit vooraf uitleggen, de risico’s berekenen en oplossingen bieden.

Werkgeversaansprakelijkheid.
Goedbedoelde bedrijfsuitjes kunnen uitmonden in een financiële ramp.
U bent vaak aansprakelijk voor schade aan uw personeel.
Op grond van wetgeving BW 7.611 (goed werkgeverschap) BW 6.248 (redelijkheid en billijkheid) en op grond van jurisprudentie zoals het Arena arrest (bestuurder bedrijfsauto) het Maatzorg arrest (fietsend en lopend personeel) en het rollerskate arrest (bedrijfsuitjes).
Veel is niet verzekerd op uw aansprakelijk heidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Ziekteverzuim
Wij helpen u verzuim omlaag te brengen. Verzuim is ook gedrag en dat is beïnvloedbaar.
Dat scheelt klanten, ergernis en premie. Profiteer van jaarlijkse aanbiedingen.
Heeft u het risico van tot 35% arbeidsongeschikte werknemers bijverzekerd?

AOV
Klopt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog?
Heeft u nog de juiste einddatum, kan uw risicoklasse omlaag, Hoeft u pas vanaf 45% ongeschiktheid een uitkering en niet vanaf 25%, kunt u bepaalde risico’s uitsluiten? En heeft u een correctie bepaling op de polis? Dan wordt uw uitkering gekort, als uw winst is gedaald. Er zijn veel nieuwe producten. Bespreek dit eens met ons.