Risicoanalyse

Samen met u brengen wij uw risico's planmatig en gestructureerd in beeld.
U bepaalt welke u wilt verzekeren. Wij helpen u bij maatschappij en product keuze.
Zo is de kans dat u belangrijke risico's niet verzekert het kleinst en de kans dat u niet teveel verzekert het grootst.